Kurumsal Bilgi

Misyonumuz ,Türkiye’nin zengin kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak ve düşük maliyetle en kısa sürede yüksek kaliteli imalat gerçekleştirerek hazır giyim sektöründe uluslararası alanda iddialı olmak. Vizyonumuz , Ürün ve hizmet kalitesini arttırmak için kendi personeli, yan üreticileri ve müşterileriyle iş birliği içinde çalışmak. Başlıca hedeflerimiz , Devamlı olarak değişen moda akımlarına kendisini ve müşterilerini adapte etmek. Toplam kalite odaklı olarak her yönde kendisini geliştirmek. İmalat ve yönetim teknikleriyle öncü olmak. Yan imalatçıları ve çalışanlarını yüksek motivasyonda tutmak.

Hakkımızda

Lotus Tekstil’in kendisi ve yan üretici firmaları; ihracat müşterilerinin ‘code of conduct’ adı verilen çalışma prensipleri çerçevesinde periyodik olarak denetlenmektedir. Lotus Tekstil, her müşterinin kendi kalite standartlarına göre, toplam kalite yönetimi odaklı, malzeme tedariğinin ve üretimin her aşamasında kalite kontrol yaparak kaliteyi güvence altına almaktadır. Lotus Tekstil, ihtiyaç ve eksikliklere karşı gerekli önlemleri almak amacıyla, istatistiksel teknikleri kullanmakta, aylık kalite analizi yapmakta ve bu sonuçları kendi çalışanlarına ve yan üreticilerine iletmektedir. Lotus Tekstil , insan hayatını ve çevreyi kalite konseptinin ayrılmaz bir parçası olarak dikkate almakta ve bu bağlamda, canlı ve çevre sağlığına zararlı herhangi bir madde kullanmamakta ve yan üreticilerinin de kullanmamasını sağlamaktadır.